De kerstdagen liggen achter ons. Aan het kerstdiner is door velen het jaar geëvalueerd. Mooie en minder mooie momenten zijn gedeeld. Fijne en minder fijne herinneringen zijn de revue gepasseerd.

Op tal van kerstkaarten en in veel kerst-posts werd de hoop uitgesproken op een jaar met minder corona-beperkingen. Iedereen heeft afgelopen jaar in meer of mindere mate zijn gedrag aangepast. De een vond het heerlijk, de ander vreselijk. Voor de een was het makkelijk, de ander had er grote moeite mee. We laten allemaal ander gedrag zien.

Datzelfde gebeurt als we met een schuin oog kijken naar het nieuwe jaar. We mijmeren over wat we anders willen. Wat we willen veranderen en juist behouden. Plannen worden gemaakt, besluiten genomen en doelen gesteld. Plannen maken is voor de meesten geen probleem. Het wordt lastiger als het doel concreet wordt en het een aanpassing vraagt van ons gedrag. De uitvoering dus.

Verwachtingen

Wat ik vaak hoor in mijn praktijk is:

“Suzan, ik weet wat ik moet veranderen, maar hoe doe ik dat?”

Mijn reactie is steevast “Moeten?” Vaak is het dan even stil en komen er allerlei redenen waarom verandering nodig is. Negen van de tien keer heeft de genoemde reden niets te maken met wat de persoon zelf wil, maar met zijn omgeving.

Denk aan een andere baan, een nieuwe opleiding, een groter huis, praten over gevoelens, investeren in relaties.

Het zijn de verwachtingen van anderen die we onbewust meenemen bij het maken van plannen. Voor succesvolle gedragsverandering is meer nodig. Alleen een prikkel uit de omgeving is garantie op mislukking als je het mij vraagt.

Aanjagers voor gedrag

Gedragswetenschappers onderscheiden 3 belangrijke aanjagers voor gedrag: Motivatie – Capaciteiten – Omgeving.

Wil je succesvol gedrag veranderen? Richt je dan niet op één van deze drie factoren. Kijk naar het totaalplaatje.

Je haalt sneller je doel als je dagelijks het gewenste gedrag vertoont, omdat je het kunt, wilt èn support krijgt vanuit je omgeving. Een waarheid als een koe.

Als je deze regel weet te implementeren worden jouw plannen gegarandeerd een succes!

Doe de MCO-check!

Speciaal voor jou als lezer stel ik de MCO-check beschikbaar (Motivatie-Capaciteiten-Omgevings-check).

Met deze tool check je of je geformuleerde doel überhaupt kans van slagen heeft!

Heb je je succesvolle doel geformuleerd? Check dan morgen mijn bericht en download de ontFOCUS-Tool!

Op naar een succesvol 2021!